کابینت
متریالپولیشی ترکیب با شیشه و استیل
سبکپست مدرن
صفحه روی کابینتسنگ طبیعی و سنگ کوارتز