اجرای پروژه کابینت آشپزخانه ممبران

مدل کابینت آشپزخانه : روکش چوب بلوط || مجری : طراحان دیاکو

شرکت تولید کننده  : آکس چوب || جنس بدنه : ام دی اف آرین سینا

اجرای پروژه کابینت آشپزخانه ممبران

مدل کابینت آشپزخانه : ممبران || مجری : طراحان دیاکو

شرکت تولید کننده (درب ، نما ، سرستون ، گل) : آکس چوب || جنس بدنه : ام دی اف آرین سینا

اجرای پروژه کابینت آشپزخانه روکش وکیوم (نئوکلاسیک)

مدل کابینت آشپزخانه : روکش وکیوم (نئوکلاسیک) || مجری : طراحان دیاکو

شرکت تولید کننده (درب ، نما ، سرستون ، گل) : آکس چوب || جنس بدنه : ام دی اف آرین سینا

اجرای پروژه کابینت آشپزخانه ممبران

مدل کابینت آشپزخانه : ممبران || مجری : طراحان دیاکو

شرکت تولید کننده (درب ، نما ، سرستون ، گل) : آکس چوب || جنس بدنه : ام دی اف آرین سینا

اجرای پروژه کابینت آشپزخانه روکش وکیوم (ممبران)

مدل کابینت آشپزخانه : ممبران || مجری : طراحان دیاکو

شرکت تولید کننده (درب ، نما ، سرستون ، گل) : آکس چوب || جنس بدنه : ام دی اف آرین سینا

اجرای پروژه کابینت آشپزخانه وکیوم نئوکلاسیک

مدل کابینت آشپزخانه : وکیوم نئوکلاسیک || مجری : طراحان دیاکو

شرکت تولید کننده (درب ، نما ، سرستون ، گل) : آکس چوب || جنس بدنه : ام دی اف آرین سینا

سایر پروژه ها